Przedszkole Konik na Biegunach

Gimnastyka korekcyjna

 W każdym tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez panią Kasię. To bardzo ciekawe zajęcia, podczas których dzieci poza intensywnymi ćwiczeniami gimnastycznymi nabywają nawyku prostego utrzymywania sylwetki.

Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności ruchowej dziecko opanowuje nowe umiejętności. Ruch wpływa stymulująco na rozwój dziecka. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka. Nauczyciele i rodzice mogą i powinni tak kształtować rozwój ruchowy dziecka, aby uzyskać cel – zdrowe, sprawne, o pięknej sylwetce dziecko.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w formie zabawy, dzieci bawiąc się – ćwiczą. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, jak i ich potrzeb fizycznych.