Przedszkole Konik na Biegunach

konik w elipsie - 2

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W KOBYŁCE zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego do nowo powstających grup przedszkolnych. Poszukujemy osób z pasją realizujących zadania wychowawcze i opiekuńcze w stosunku do najmłodszych dzieci, zdecydowanych na pracę w placówce przedszkolnej, pragnących rozwijać swój warsztat pracy na rzecz dzieci, wyróżniających się wysoką kulturą osobistą. 

Wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych ze specjalnością pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna.

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny wraz z aktualnym zdjęciem prosimy kierować bezpośrednio na adres mailowy przedszkola: przedszkolekobylka.praca@tlen.pl