Przedszkole Konik na Biegunach

konik w elipsie - 2

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOBYŁCE

W Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kobyłce rusza rekrutacja do grup 3,4 i 5 latków na nowy rok szkolny 2017/2018!

W pierwszej kolejności podpisujemy umowy na nowy rok szkolny z rodzicami dzieci, które obecnie uczęszczają do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce. Wszyscy, którzy chcą kontynuować pobyt Swojego Dziecka w Naszym Przedszkolu proszeni są o złożenie do sekretariatu podpisanych w dwóch kopiach umów na świadczenie opieki przedszkolnej oraz na żywienie w terminie do końca lutego 2017 roku. Po tym terminie o pozostaniu dziecka w Przedszkolu będzie decydował wynik rekrutacji.

umowa na opiekę 2017

umowa na żywienie 2017

Po ustaleniu iloma wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole na rok 2017/2018 rozpocznie się nabór wniosków dla nowych przedszkolaków, który będzie trwał od 06 do 17 marca 2017. 

 W dniu 24 marca 2017 roku zostanie podana lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do PP4. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane, będą mogli podpisać umowę w terminie od 27 do 29 marca 2017. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Przedszkola w dniu 31 marca 2017 roku. Na tym zakończona zostanie rekrutacja do PP4 na rok szkolny 2017/2018.

Ewentualne wolne miejsca zostaną zgłoszone do rekrutacji uzupełniającej prowadzonej wspólnie z UM Kobyłka . Terminy tego postępowania nie są obecnie jeszcze znane. Poinformujemy Państwa o nich, jak tylko otrzymamy informację z UM Kobyłka.

Jednocześnie informujemy, że w naszym Przedszkolu wciąż są wolne miejsca w różnych grupach wiekowych. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego do Przedszkola decyduje wyłącznie Dyrektor Placówki.

Jeśli chcieliby Państwo zapisać Swoje Dziecko do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce prosimy o zgłoszenie tego mailowo na adres Przedszkola przedszkolekobylka@tlen.pl, podając imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz kontakt do rodzica.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do Przedszkola Konik na Biegunach są proszeni o zapoznanie się z dokumentami regulującymi zasady współpracy z Przedszkolem, tj. statut i umowy, które znajdują się w zakładce Dokumenty.