Przedszkole Konik na Biegunach

konik w elipsie - 2

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOBYŁCE

Zakończylismy przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce na nowy rok przedszkolny 2017/2018.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne zgłoszenia! Jest to dla Nas wyraz Państwa uznania dla działalności Naszej Placówki oraz potwierdzenie sympatii i prestiżu jaki Konik na Biegunach zyskał w trakcie już 11 lat funkcjonowania!

W dniu 24 marca 2017 roku zostanie podana lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do PP4. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane, będą mogli podpisać umowę z Przedszkolem. W tym celu należy w terminie od 27 do 29 marca 2017 roku pojawić się osobiście w sekretariacie Przedszkola z wydrukowanymi i podpisanymi umowami na opiekę (w dwóch egzemplarzach) oraz na żywienie (w dwóch egzemplarzach).

umowa na opiekę 2017

umowa na żywienie 2017

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Przedszkola w dniu 31 marca 2017 roku. Na tym zakończona zostanie rekrutacja do PP4 na rok szkolny 2017/2018.

Jednocześnie informujemy, że w naszym Przedszkolu wciąż są wolne miejsca w różnych grupach wiekowych. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego do Przedszkola decyduje wyłącznie Dyrektor Placówki.

Jeśli chcieliby Państwo zapisać Swoje Dziecko do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce prosimy o zgłoszenie tego mailowo na adres Przedszkola przedszkolekobylka@tlen.pl, podając imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz kontakt do rodzica.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do Przedszkola Konik na Biegunach są proszeni o zapoznanie się z dokumentami regulującymi zasady współpracy z Przedszkolem, tj. statut i umowy, które znajdują się w zakładce Dokumenty.