Przedszkole Konik na Biegunach

konik w elipsie - 2

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOBYŁCE

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Naszego Przedszkola – Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce w ciągu roku szkolnego proszeni są o zgłoszenie tego mailowo na adres placówki przedszkolekobylka@tlen.pl podając:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. PESEL
  3. adres zameldowania dziecka
  4. kontakt do rodziców