Przedszkole Konik na Biegunach

konik w elipsie - 2

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOBYŁCE

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Naszego Przedszkola – Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce w ciągu roku szkolnego proszeni są o zgłoszenie tego mailowo na adres placówki przedszkolekobylka@tlen.pl podając:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. PESEL
  3. adres zameldowania dziecka
  4. kontakt do rodziców

Rekrutacja na nowy rok przedszkolny

Rok 2020/2021

Osoby zainteresowane kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kobyłce w roku 2020/2021 proszone są o wydrukowanie w dwóch egzemplarzach i podpisanie nowych umów przez obojga Rodziców (umowa na opiekę przedszkolną i umowa na żywienie) i dostarczenie do biura Przedszkola w terminie do 28 lutego 2020. Umowy są dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty.

Rekrutacja, dla nowych wychowanków na rok 2020/2021, będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl