Przedszkole Konik na Biegunach

Drodzy Opiekunowie!

Zapraszamy Was i Wasze Dzieci do Konika na Biegunach.

Jeśli szukacie Placówki, która wesprze Was w wychowywaniu

 i edukacji Dziecka to Konik na Biegunach jest tym czego szukacie.

Może to być wsparcie w wymiarze tylko kilku godzin dziennie

(jeśli chcecie, aby Wasze Dziecko się socjalizowało

lub potrzebujecie po prostu trochę czasu dla siebie) lub przez cały dzień.

Pobyt dziecka w godz. od 7.00 do 12.00 jest bezpłatny,

po godz. 12.00 naliczana jest opłata w wymiarze 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dodatkowym kosztem jest wyżywienie, które również jest realizowane

w zakresie porannym bądź całodziennym.

Przedszkole Konik na Biegunach pełni funkcję opiekuńczą,

wychowawczą i kształcącą, zapewniając dzieciom możliwość

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Realizujemy to w pięknych wnętrzach, rozległym ogrodzie i placach zabaw z każdą możliwą nawierzchnią

(trawiastą, piaskową, kostkową, gumową i błotnistą)

oraz w ogródkach prowadzonych przez dzieci.

W Koniku na Biegunach pomagamy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,

przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy u dzieci chęć 

i umiejętność prezentowania swoich opinii, przemyśleń i zadawania pytań.

Wspomagamy dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień a także umiejętności społecznych

poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.

Troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.

Wspieramy budowanie systemu wartości dzieci tak, żeby wiedziały co jest dobre, 

a co złe  jednocześnie pomagając im odkrywać ich własną wartość i indywidualność.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie 

 w różnych sytuacjach związanych z sukcesem ale i porażką.

Dbamy o to, aby dzieci czuły się ważną częścią grupy społecznej.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

 i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez ruch i sztukę

(muzyka, małe formy teatralne, sztuki plastyczne).

Nauczyciele w Koniku wspierają ciekawość dzieci,

zachęcają do aktywności i samodzielności w poszukiwaniu,

badaniu, eksplorowaniu i gromadzeniu doświadczeń 

a także kształtują wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W Koniku na Biegunach najważniejsze jest Dziecko i jego potrzeby!

 

REKRUTACJA 2024/2025

Rozpoczęliśmy proces przygotowywania się do nowego roku szkolnego rozpoczynającego się 01.09.2024r.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kobyłce

w roku szkolnym 2024/2025, proszone są o podpisanie nowych umów

(umowa na opiekę przedszkolną i umowa na żywienie w dwóch egzemplarzach)

i dostarczenie do biura Przedszkola w terminie

od 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. godz. do 16.00

Umowy będą dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty od dnia 24 lutego 2024r.

Rekrutacja, dla nowych wychowanków na rok 2024/2025,

będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.

Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl 

 Zarządzenie 12/2024 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,

na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka.

Drodzy Rodzice,

w naszym Przedszkolu nadal posiadamy miejsca w grupach 2,5  i 3latkach. 

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu.