Przedszkole Konik na Biegunach

 

 

 

Drodzy Rodzice,

w naszym Przedszkolu nadal posiadamy miejsca w grupach 2,5  i 3latkach. 

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu.

 

Przedszkole Konik na Biegunach pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizujemy to w pięknych wnętrzach, rozległym ogrodzie i placach zabaw z każdą możliwa nawierzchnią (trawiastą, piaskową, kostkową, gumową i błotnistą 😉 ) oraz w ogródkach prowadzonych przez dzieci.

W Koniku na Biegunach pomagamy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy u dzieci chęć i umiejętność prezentowania swoich opinii, przemyśleń i zadawania pytań.

Wspomagamy dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień a także umiejętności społecznych poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.

Troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.

Wspieramy budowanie systemu wartości dzieci tak, żeby wiedziały co jest dobre, a co złe  jednocześnie pomagając im odkrywać ich własną wartość i indywidualność.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie  w różnych sytuacjach związanych z sukcesem ale i porażką. Dbamy o to, aby dzieci czuły się ważną częścią grupy społecznej.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez ruch i sztukę (muzyka, małe formy teatralne, sztuki plastyczne).

Nauczyciele w Koniku wspierają ciekawość dzieci, zachęcają do aktywności i samodzielności w poszukiwaniu, badaniu, eksplorowaniu i gromadzeniu doświadczeń a także kształtują wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W Koniku na Biegunach najważniejsze jest Dziecko i jego potrzeby!