Przedszkole Konik na Biegunach

Opłata za żywienie jest płatna z góry do 5-tego danego miesiąca na konto bankowe:
PKO BP: 88 1020 1042 0000 8502 0176 2699 w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok 
(np. Nowak Jan/luty/2024)

Opłata za godziny za STYCZEŃ

Godzinki za styczeń

Opłata za godziny jest naliczana na koniec miesiąca po zliczeniu wszystkich obecności dzieci w danym miesiącu i jest podawana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola. Opłatę należy uiścić do 5-tego na konto bankowe:   ING SA: 92 1050 1025 1000 0091 1049 1603 w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok (np. Nowak Jan/styczeń/2024)

Pakiet edukacyjny w kwocie 60 zł miesięcznie, płatny w gotówce na recepcji przedszkola.