Przedszkole Konik na Biegunach

Opłata za żywienie jest płatna z góry do 5-tego danego miesiąca na konto bankowe:
PKO BP: 88 1020 1042 0000 8502 0176 2699 w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok 
(np. Nowak Jan/wrzesień/2023)

Opłata za godziny za wakacje

godzinki wakacje

Opłata za godziny jest naliczana na koniec miesiąca po zliczeniu wszystkich obecności dzieci w danym miesiącu i jest podawana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola. Opłatę należy uiścić do 5-tego na konto bankowe:        ING SA: 92 1050 1025 1000 0091 1049 1603 w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok (np. Nowak Jan/wakacje/2023)

Pakiet edukacyjny w kwocie 60 zł miesięcznie, płatny w gotówce na recepcji przedszkola.     

Dział księgowości nr tel.: 733 486 394, kontakt w godzinach: 12.30 – 16.30