Przedszkole Konik na Biegunach

W Koniku dzieci w każdej grupie uczą się języka angielskiego.  W tym roku nasze najstarsze grupy 5cio i 6cio latków w zajęciach z języka angielskiego uczestniczą dwa razy w tygodniu.

Na etapie edukacji przedszkolnej dzieci mają najczęściej  swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim. Istotne jest by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Im przyjemniejszy pierwszy kontakt z językiem, tym chętniej podejmą trud nauki w kolejnych latach. 

Wykorzystujemy każdą sytuację, aby dzieci osłuchały się z językiem. Nasze działania ukierunkowane są na organizowanie zabaw ruchowych, gier, scenek oraz zabaw z muzyką. Dzięki temu dzieci zyskują rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka (np. proste odpowiedzi na zadane w języku angielskim pytania, zwroty grzecznościowe przy rozdawaniu prac czy używanie np. liczebników, kolorów w języku angielskim podczas zabawy). Stawiamy na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu jak i tworzenia go.

Dodatkowo nauczyciele wykorzystują metodę CLIL –  Content and Language Integrated Learning, która polega na dopasowaniu treści zajęć do obecnego tematu realizowanego na zajęciach. Dzięki temu dziecko może pogłębić zdobytą wiedzę i rozbudować ją o słownictwo związane z językiem angielskim.

Zajęcia opieramy o kurs Mouse and Me wyd. Oxford University Press oraz materiały Super Simple Learning.