Przedszkole Konik na Biegunach

Zajęcia logopedyczne

Znalezione obrazy dla zapytania logopedia

Na początku każdego roku wszystkie dzieci są poddawane diagnozie logopedycznej, o wynikach której są informowani rodzice na piśmie. Dzieci, które wymagają wzmożonej pracy nad wymową mogą skorzystać z indywidualnych zajęć logopedycznych w przedszkolu. W każdym tygodniu prowadzi je pani Małgorzata.

Pani Małgorzata jako logopeda zajmuje się dziećmi dyslektycznymi od wielu lat. Jest nauczycielem dyplomowanym bardzo aktywnym zawodowo. Pracując równocześnie w dwóch placówkach (radio i szkoła), stale podnosiła swoje kwalifikacje. Wraz ze swoimi uczniami prowadziła na antenie różnego rodzaju konkursy, zabawy słowne. W szkole prowadzi również zajęcia redakcyjne i teatralne. Brała udział w Warsztacie Terapii Zajęciowej z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i średnim.

W tej chwili pracuje jako logopeda, nauczyciel j. polskiego, niemieckiego oraz wicedyrektor, uczy retoryki, prowadzi fakultet dziennikarski w gimnazjum. Jest w posiadaniu kilku nagród, m.in. za duże zaangażowanie w pracę szkoły.

Odbyła szereg szkoleń: „Jak pracować z uczniem zdolnym?”, „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”, , „Profilaktyka problemów przemocy w grupie”, „Innowacje pedagogiczne”, ” Wychowanie obywatelskie w szkole” oraz „Dziecko z ADHD – jak mu pomóc?”, I i II część Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody Paula Dennisona (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów), Podyplomowe Studium Logopedii Korekcyjnej w UMCS Lublin, Podyplomowe Studium Dziennikarskie – SDP Kraków, Filologia Polska – WSP Rzeszów. W latach 1995 – 2002 VIA – Katolickie Radio Rzeszów -korektor, redaktor wydania, przygotowywanie i czytanie serwisów informacyjnych, reporter, spiker radiowy, logopeda, twórca audycji „Czwartki jazzowe”, „Magazyn rozmaitości”, autor wielu reportaży. Od 01.09.02 zatrudniona w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. Pawła II w Legionowie pełni od lutego 2006 stanowisko wicedyrektora szkoły; Pani Małgosia to także współorganizator festynów i Dni Radości w mieście, osoba prowadząca codzienną gimnastykę mózgu dla uczniów O – VI (codziennie), twórca przeprowadzanych przez uczniów wywiadów (zapisanych na płycie) m.in. z Arturem Żmijewskim, Danutą Stenką.