Przedszkole Konik na Biegunach

Wewnętrzny Czwartek

Podobny obraz

W naszym przedszkolu staramy się stwarzać i zapewniać dziecku  warunki do wszechstronnego rozwoju. Już od najmłodszych lat należy dzieci oswajać ze sceną, uczyć kultury żywego słowa, a także kształcić umiejętności recytatorskie, aktorskie, plastyczne i muzyczne. Dbamy o rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków poprzez organizowanie wewnątrzprzedszkolnych  konkursów oraz zapraszamy artystów z licznymi koncertami muzycznymi i spektaklami teatralnymi. Sukcesy dzieci sprawiają wiele zadowolenia i radości nie tylko dzieciom, ale także nauczycielom. Systematyczna praca nad rozwijaniem talentów i uzdolnień dzieci rodzi nowe pomysły i wpływa na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu.

W naszym Przedszkolu organizowane są min.: konkursy grupowe związane z porami roku, liczne konkursy recytatorskie, Mam Talent, konkursy plastyczne i wiele, wiele innych.