Przedszkole Konik na Biegunach

Aktywność fizyczna uważana jest za jeden z najważniejszych warunków zdrowia. Jej intensywność uwarunkowana jest okresem życia, w którym człowiek się znajduje i w każdym z tych okresów spełnia ona inne funkcje. Wpływa ona na prawidłowy rozwój somatyczny, psychiczny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Jest to wiek najbardziej odpowiedni na różnorodne oddziaływania wychowawcze, ponieważ jest bardzo plastyczny i stanowi najlepszy czas na wpajanie nawyków i zainteresowań. Dlatego też w naszym przedszkolu nauczyciele tak organizują czas, by dziecko mogło każdego dnia podjąć odpowiednią dla zdrowia dawkę ruchu: poranna gimnastyka w sali, codzienna aktywność na świeżym powietrzu do której wykorzystujemy nasz autorski Kanon Zabaw Podwórkowych , spacery i inne aktywności. 

 

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową

W tym roku w naszym Przedszkolu zajęcia taneczno-ruchowe prowadzi p. Emilka. Wbrew pozorom taniec to nie tylko świetna zabawa. Okazuje się, że przynosi on cały szereg korzyści dla rozwoju psychoruchowego najmłodszych, a w śród nich: