Przedszkole Konik na Biegunach

Językowy Wtorek

Podobny obraz

W naszym przedszkolu dzieci w każdej grupie uczą się języka angielskiego.  

Na etapie edukacji przedszkolnej dzieci mają najczęściej  swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim. Ze względu na to, że w tym wieku nie posiadają one motywacji wewnętrznej (tzn. nie uczą się języka dla samych siebie), istotne jest by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Im przyjemniejszy pierwszy kontakt z językiem, tym chętniej podejmą trud nauki w kolejnych latach.

Metoda realizowana w naszym przedszkolu pozwala by dzieci mogły bawić się i uczyć jednocześnie. Przyjazna atmosfera na zajęciach, odtwarzane z płyt wesołe wierszyki i piosenki oraz przeprowadzane zabawy ruchowe – wszystko to sprawia, że maluchy czują się bezpiecznie, chętnie się bawią i mówią w obcym języku. Jednocześnie sama metoda, wprowadzana w wieku, gdy aparat mowy jest jeszcze elastyczny, pozwala naszym przedszkolakom wymawiać angielskie głoski równie poprawnie, jak mieszkańcom Wielkiej Brytanii.